Introductie


Welkom bij Leeman Verheijden Huntjens Advocaten, een Rotterdams advocatenkantoor dat onder meer is gespecialiseerd in arbeidszaken.

Peter Verheijden is gespecialiseerd in ontslag van werknemers, onder meer bij reorganisatie. Hij is één van de oprichters van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten (www.lvh-advocaten.nl),  een middelgroot Rotterdams advocatenkantoor, dat zich richt op ondernemers en ondernemingen.

Ondernemers kennen hem als een betrokken en resultaatgerichte adviseur en advocaat, die investeert in zijn klantrelaties. Zijn overtuiging is, dat een advocaat met het arbeidsrecht - wanneer proactief en creatief toegepast - een positieve bijdrage kan leveren aan het rendement van de onderneming. Door minder personeelsverloop, een lager ziekteverzuim, minder kosten bij ontslag van een werknemer of reorganisatie en snellere aanpassing van arbeidsvoorwaarden aan veranderende marktomstandigheden.

Reorganisatie is -niet alleen in tijden van economische recessie- een adequaat middel om het rendement van de onderneming te verbeteren. Er zijn daarbij verschillende methoden van reorganisatie. Naast ontslag van werknemers, is het ook mogelijk aanpassing en/of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden te realiseren en is outsourcing een doeltreffend middel om een reorganisatie door te voeren.

Echter, in een tijd van hevige economische recessie is voor veel ondernemingen, nadat de “schil” van uitzendkrachten, gedetacheerden en tijdelijke contracten door reorganisatie is weggevallen, ontslag van vaste krachten vaak onontkoombaar. Deze ”tweede ronde” van de reorganisatie is veel ingrijpender. Het ontslag van een werknemer kan moeilijker bewerkstelligd worden. Ook is voor de omvang van een dergelijke reorganisatie en de financiële regelingen rond het ontslag vaak overleg nodig met ondernemingsraad en vakbonden.

Een gedegen voorbereiding en een duidelijke strategie zijn voorwaarden voor een succesvolle reorganisatie. Ontslag van werknemers gaat vaak gepaard met de verplichting tot betaling van ontslagvergoedingen. Bij aanpassing en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden gelden vaak overgangsregelingen. Met andere woorden: een reorganisatie kost tijd en geld. Met een goede begeleiding valt echter het nodige aan kosten te besparen.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die onder nummer 69/2011 zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken