Ontslag op staande voet na overtreding rookverbod?

Regelmatig wordt een werkgever geconfronteerd met de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Deze vraag laat zich echter niet makkelijk beantwoorden. De definitie van een dringende reden is weinig concreet. Een dringende reden is: “een zodanige daad, eigenschap of gedraging van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”.

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging vakantiewetgeving

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 20 januari 2009, is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot vakantiedagen tijdens ziekte, niet (meer) in overeenstemming met de Richtlijn 2003/88/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd.

Lees meer

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
home  / nieuws  / actualiteit
Ondernemend in zaken