Ontslag op staande voet na overtreding rookverbod?

Geplaatst op: 03-08-2012

Ontslag op staande voet na overtreding rookverbod?

Regelmatig wordt een werkgever geconfronteerd met de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Deze vraag laat zich echter niet makkelijk beantwoorden. De definitie van een dringende reden is weinig concreet. Een dringende reden is: “een zodanige daad, eigenschap of gedraging van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”

Ook de rechtspraak biedt weinig duidelijkheid. Onlangs hebben twee rechters zich uitgelaten over de vraag of een overtreding van het rookverbod een dringende reden is. Bij de werkgever wordt gewerkt met brandbare stoffen. Er geldt een rookbeleid. Werknemers mogen enkel roken op de door werkgever aangewezen rook-plek. Werkgever heeft aangegeven dat een overtreding van het rookverbod leidt tot een ontslag op staande voet. Een werknemer overtreedt het rookverbod en wordt op staande voet ontslagen. Is in dit geval sprake van een dringende reden?

De rechter in kort geding¹ antwoordt bevestigend. De gevolgen van een mogelijke brand of ontploffing zijn niet te overzien voor de omgeving en naastgelegen stad. Mede gelet op het lange dienstverband wordt de werknemer geacht de ernst van de risico’s te onderkennen. De werknemer had zich daarnaar moeten gedragen.

Vervolgens moet de rechter in de bodemprocedure² zich uitlaten over de vraag of sprake is van een dringende reden. Deze rechter beantwoordt de vraag ontkennend. De werkgever had kunnen volstaan met een andersoortige sanctie, zoals het inhouden van enige weken salaris.

Derhalve laat de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet zich niet makkelijk beantwoorden. Bent u voornemens een ontslag op staande voet te geven, neem dan contact met ons op teneinde de slagingskansen te bepalen.

De schrijver van deze nieuwsbriefbijdrage voor het aandachtsgebied Arbeidsrecht is mr. Jolanda Kroon, telefoon: 010 – 209 27 77 of e-mail: kroon@lvh-advocaten.nl.


1) Een kort geding leidt tot een snelle confrontatie tussen partijen en een snelle, zij het voorlopige, beslissing.

2) Een bodemprocedure bestaat uit een schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling. De rechter geeft een definitieve beslissing. 

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken