Wetsvoorstel wijziging vakantiewetgeving

Geplaatst op: 03-08-2012

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 20 januari 2009, is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot vakantiedagen tijdens ziekte, niet (meer) in overeenstemming met de Richtlijn 2003/88/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd. 

Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat een werknemer gedurende arbeidsongeschiktheid recht heeft op het minimum aan jaarlijkse vakantie met behoud van loon (in Nederland: 20 dagen bij een fulltime dienstverband). De bepaling in de Nederlandse wetgeving dat een werknemer slechts over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwt, is daarmee in strijd.

Op 27 augustus 2010 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel komt, kort samengevat, op het volgende neer:

De beperkte opbouw van vakantiedagen in geval van arbeidsongeschiktheid vervalt. Er wordt ten aanzien van het minimum recht op jaarlijkse vakantie geen onderscheid meer gemaakt tussen een zieke en gezonde werknemer. Om te stimuleren dat zowel de zieke als gezonde werknemer tijdig vakantie opneemt, vervallen de vakantieaanspraken binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de minimumaanspraak is verworven. Een uitzondering geldt indien een werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen.

De bovenwettelijke vakantiedagen vallen niet onder de wetswijziging, zodat hiervoor de verjaringstermijn van 5 jaar blijft gelden. De regeling geldt alleen ten aanzien van de minimum vakantiedagen opgebouwd na het inwerking treden van de wet.

De wetswijziging is per 1 januari 2012 in werking getreden.

Wanneer u meer informatie wenst over bovenstaand onderwerp dan kunt u contact opnemen met Mr P.P.H. Verheijden.
Telefoonnummer 010-209 27 76 of e-mail verheijden@lvh-advocaten.nl.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken